Als je even ‘vast’ zit.
Of gewoon ‘verder’ wil!

Relatie, Gezin,
Carriëre of persoonlijke groei. 

Coaching en counselling hebben duidelijk raakvlakken.

Coaching is meer werkgerelateerd, counselling richt zich meer op je privésituatie. Een mens is echter niet alléén zijn/haar werk of alléén een privé-persoon.Coaching en counselling zijn in elk geval géén vormen van psychotherapie.

Coaching

Coaching is het begeleiden bij het verwezenlijken van doelen die je jezelf gesteld hebt. Een coach helpt je de kloof tussen waar je nu staat en waar je heen wilt te overbruggen. Dat doet de coach door het stellen van vragen en je een spiegel voor te houden. Via coaching wordt je je bewust gemaakt van je waarden en normen, je motivaties, overtuigingen en kwaliteiten. Ook welke valkuilen en hindernissen, obstakels er zijn om datgene te bereiken wat je wilt.

Counselling

Counselling is een vorm van kortdurende hulpverlening om een duidelijk inzicht te krijgen in jouw situatie. Er wordt van je verwacht dat je zélf actie onderneemt om de nodige veranderingen in je leven aan te brengen. Ik help je bij het vinden van antwoorden op je vragen. Bij counselling ga ik ervan uit dat oplossingen voor problemen veelal in jouw ‘zelf’ besloten liggen en alleen nog ontdekt moeten worden. Als counsellor help ik  je te leren accepteren wat niet te veranderen is.

Wil je -vrijblijvend- eens kennismaken, heb je het idee dat je ‘ergens mee zit’  of wil je gewoon even van gedachten wisselen?