Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance & Commitment Therapy

Sinds 2008 ben ik gecertificeerd ACT coach.
ACT is een nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen.

ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart.

De A staat voor acceptatie. Het belangrijkste verschil met veel andere therapievormen is namelijk dat ACT niet doet aan ‘positief proberen te denken’. Je leert juist de eigen ervaringen precies zo te hebben als ze zijn. Ook moeilijke ervaringen of ervaringen waar je geen controle over hebt. Door hier ruimte aan te geven en er niet langer tegen te vechten, worden klachten dragelijker.

Dan staat de C in ACT voor u committeren aan wat voor jou écht belangrijk is in je leven, ondanks de klachten die je hebt. Je onderzoekt hoe je jouw leven wil leiden, binnen je eigen mogelijkheden.

De T staat voor ‘Transitie’, omdat het je kan helpen om -blijvend- flexibeler in het leven te staan.

ACT hanteert zes kernprincipes die je helpen met psychologische flexibiliteit:

ACCEPTATIE: gedachten, emoties, overtuigingen, beelden, herinneringen en situaties toestaan om te komen en gaan zonder ermee te worstelen.

VERBONDEN ACTIE: doelen stellen die overeenkomen met de waarden en ze uitvoeren op een verantwoordelijke manier.

CONTACT MET HET HUIDIGE MOMENT: bewustzijn van het hier en nu, ervaren met openheid, interesse en ontvankelijkheid.

DEFUSIE: leren om gedachten, beelden, overtuigingen, emoties en herinneringen te zien voor wat ze zijn en niet wat ze lijken.

ZELF-ALS-CONTEXT (OF OBSERVEREND ZELF): toegang hebben tot een overstijgend gevoel van zelf, een continu bewustzijn dat onveranderlijk is.

WAARDEN: ontdekken welke elementen van het leven het meest belangrijk zijn voor iemands ware zelf; beslissen hoe in het leven te staan.

Mindfulness

is een belangrijk onderdeel van ACT.  Door contact te maken met je zintuigen en bewust te letten op wat je ervaart, wordt de manier waarop je dingen beleeft intenser en daarmee waardevoller. Het is een vaardigheid die iedereen zichzelf kan aanleren. Hoe meer je leert bedreigende gedachten en gevoelens onbevooroordeeld te ervaren, hoe kleiner de kans dat je last hebt van die gedachten en gevoelens.

Relational Frame Theory

is een basis van ACT die er vanuit gaat dat gedachten niet zijn te controleren. Bovendien zijn alle associaties met de diverse gedachten, ook niet te ont-leren..(Denk níet aan een roze olifant)
Lastige materie:
Maar interessant om te -proberen te- begrijpen 🙂

Voluit leven met het besef van onze sterfelijkheid.

Zo wordt in een blog van Machosoftie, uitleg gegeven aan de -vaak- onhandige mechanismen van ons brein, dat de evolutie aan de mens heeft meegegeven. Ik vind het zelf een hele mooie uitleg!

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking: